ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 5

8/11/2017

In deze nieuwsbrief behandelen we goed nieuws “de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting“ en slecht nieuws “de uitvinding van een nieuwe belasting”, welke we voorlopig de bijkomende heffing  noemen.

 

 

Eerst het goede nieuws “DE NIEUWE BELASTINGTARIEVEN”

 

Huidige tarieven

Normaal tarief: 33 % + daarop 3 % crisisbijdrage = 33,99 %.

 

Verlaagd tarief   

Op de 1ste 25.000,00 euro belastbaar resultaat: 24,25 % + crisisbijdrage = 24,98 %.

Op de volgende 65.000,00 euro: 31 % + crisisbijdrage = 31,93 %.

Daarboven: 34,50 % + crisisbijdrage = 35,54 %.

 

Verlaagd tarief was enkel mogelijk voor?

KMO-vennootschappen, welke aan minstens één zaakvoerder een loon uitkeren van minstens 36.000,00 euro (of de helft van de winst vóór uitkering loon indien belastbare basis lager is dan

36.000,00 euro)  en bovendien slechts een beperkt dividend uitkeren van maximaal 13 % van het gestort kapitaal, en tenslotte geen resultaat hebben van meer dan 322.500,00 euro.

(KMO’s  wiens eigen vermogen voor meer dan de helft uit financiële beleggingen bestaat, werden uitgesloten van het verlaagd tarief.)

 

Nieuwe tarieven: 2018 en 2019

Normaal tarief: 29 % + daarop 2 % crisisbijdrage = 29,58 %.

 

KMO-tarief : 

20 % + daarop 2 % crisisbijdrage = 20,40 % op 1ste 100.000,00 euro op voorwaarde dat minstens één loon van 45.000,00 euro wordt toegekend.

29,58 % op het gedeelte boven 100.000,00 euro.

 

Nieuwe tarieven vanaf 2020

Normaal tarief: 25 %.

 

KMO-tarief: 

20 % op 1ste 100.000,00 euro.

25 % op het gedeelte boven 100.000,00 euro.

 

Een KMO is een vennootschap met maximaal 9.000.000,00 euro omzet, een balanstotaal (actief of bezit) van maximaal 4.500.000,00 euro en een gemiddeld personeelsbestand van maximaal 50.

Ook als u één van deze criteria overschrijdt, blijft u een KMO. Het bedrag van de ene toegelaten overschrijding speelt geen rol, behalve voor personeel, daar mag het gemiddelde nooit meer dan

100 bedragen.

 

Financiële KMO’s, wiens eigen vermogen voor meer dan 50 % uit financiële beleggingen bestaan,  blijven, voor zover we nu weten, uitgesloten van het KMO-tarief.

 

Om van het KMO-tarief te genieten, hoeft u de dividenduitkering niet te beperken, zo zal u vanaf 2020 de aangelegde liquidatiereserves jaarlijks kunnen uitkeren en toch het KMO-tarief blijven genieten.

 

MAAR om van het KMO-tarief te kunnen genieten, dient de vennootschap aan minstens één zaakvoerder een loon uit te keren van minstens 45.000,00 euro  (tegenover 36.000,00 euro nu).

Indien de belastbare basis minder bedraagt dan 45.000,00 euro, dan dient het loon minstens even hoog te zijn als de belastbare basis.

 

 

Het slechte nieuws “NIEUWE BELASTING: DE BIJKOMENDE HEFFING”

 

Enerzijds worden de belastingtarieven verlaagd, maar dit compenseert men deels door een nieuwe belasting, welke we voorlopig “bijkomende heffing” noemen, in te voeren.

 

Tarief?  

5 % in 2018 en 2019.

10 % vanaf 2020.

Volgens bepaalde bronnen zou in tegenstelling tot andere belastingen de bijzondere heffing een aftrekbare kost worden, maar dit is nog niet bevestigd.

 

Op welk bedrag?

Op maximaal 45.000,00 euro. (Dus maximaal 4.500,00 euro bijzondere aanslag)

 

Door wie te betalen?

Door elke vennootschap die reeds meer dan 4 jaar bestaat en geen of een te laag loon uitkeert aan minstens één zaakvoerder.

 

Dus

Een KMO die geen of een te laag loon uitkeert, verliest niet alleen het verlaagd tarief van 20 % op de 1ste 100.000,00 euro winst, maar betaalt bovendien tot 4.500,00 euro bijkomende heffing boven het normale tarief.

 

Een niet-KMO betaalt het normale tarief op de winst en bovendien nog eens tot 4.500,00 euro  bijkomende heffing.

 

Men viseert hiermee o.a. de ondernemers met een management/patrimoniumvennootschap waaruit zij een loon opnemen en een exploitatievennootschap waaruit geen loon wordt opgenomen, of nog (eenpersoons)vennootschappen waarvan de zaakvoerder met pensioen is en om die reden geen of zeer weinig salaris neemt.

 

Indien u meerdere vennootschappen bezit, hoeft u niet uit elke vennootschap 45.000,00 euro  bezoldiging op te nemen. In dit geval volstaat het om in totaliteit 75.000,00 euro loon op te nemen door éénzelfde zaakvoerder.

 

Door het minimumloon op te trekken van 36.000,00 euro naar 45.000,00 euro dient u op

9.000,00 euro extra sociale bijdragen te betalen en hogere personenbelasting.

Boven 39.000,00 euro geldt het tarief van 50 % verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.

 

We besparen u de ingewikkelde berekening, maar een bedrijf met een winst van 100.000,00 euro vóór uitbetaling van 36.000,00 euro loon, zal na de hervorming en met een uitbetaald loon van 45.000,00 euro, een netto besparing doen van 2.457,00 euro per jaar in 2018 en 2019 en

2.677,00 euro vanaf 2020.

 

Het zal er niet eenvoudiger op worden om uw inkomen onderworpen aan de personenbelasting en dit onderworpen aan vennootschapsbelasting te optimaliseren.

Anderzijds moeten we het hogere loon uit de personenbelasting pogen te milderen door optimalisatie.

 

Graag helpen we u bij deze optimalisatie.

Dorine, Koen, Wim en Jordy zijn daarvoor graag tot uw dienst.

 

Tot de volgende nieuwsbrief.

 

 

Wij besteden de grootste zorg aan de teksten die wij publiek maken. Niettegenstaande dat kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en de volledigheid van de teksten die al naargelang het geval ook een opinie kunnen inhouden. Voor gepersonaliseerd advies kunt u met ons (kantoor) contact nemen.