Actualiteit

08/11/2017

ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 5

In deze nieuwsbrief behandelen we goed nieuws de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting en slecht nieuws de uitvinding van een nieuwe belasting, welke we voorlopig de bijkomende heffing noemen.

13/10/2017

ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 4

Overzicht: Nieuwsbrief 1: globale opsomming van maatregelen Nieuwsbrief 2: kapitaalvermindering Nieuwsbrief 3: investeren nog in 2017 of 2018? Nieuwsbrief 4: vooruitbetaalde kosten en voorzieningen voor kosten

06/10/2017

ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 3

Zoals in onze 1ste nieuwsbrief vermeld, lekken de details over deze toch wel fundamentele belastinghervorming maar mondjesmaat uit. Naargelang de regering de maatregelen meer concreet invult, actualiseren we de in onze vorige nieuwsbrieven weergegeven informatie en delen u de wijzigingen mee.

21/09/2017

ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 2

Een van de compenserende maatregelen die het verlies aan belastinginkomsten wegens daling van het tarief moeten goedmaken, is de kapitaalvermindering.

20/09/2017

ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 1

Onze federale regering is het op 26 juli 2017 eens geraakt over een reeks nieuwe structurele hervormingen, onder meer op het vlak fiscaliteit. Graag informeren wij u over de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer, werknemer, consument en belegger.

28/01/2015

VERHOGING VOORDEEL VAN ALLE AARD PERSONENWAGENS

De autoproducenten doen enorme inspanningen om milieuvriendelijkere auto's te bouwen. De kopers, vooral van bedrijfswagens, kijken uit naar wagens met lage co2-uitstoot. U zou verwachten dat dit wordt beloond. Helaas...

27/01/2015

DE GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

Deze nieuwe wetgeving gebruikt volledig nieuwe definities, begin daarom met alles te vergeten wat tot heden van toepassing was en vergeet vooral de vrijstellingen en uitzonderingen. Wat vroeger een restaurant was, een frituur, een lichte maaltijd, ... doet helemaal niet meer ter zake.

01/12/2014

SOCIALE BIJDRAGEN: nieuwe berekeningen

Zoals u wellicht reeds via uw sociale verzekeringskas vernomen heeft, wijzigt de grondslag van uw sociale bijdragen vanaf 2015 grondig. U betaalt niet langer sociale bijdragen berekend op het inkomen van drie jaar voordien, maar op het inkomen van het jaar zelf.

15/09/2014

RPR andere vermelding

Dit jaar werd het departement Justitie van de Federale Overheid grondig hervormd. Hierdoor wijzigt de vermelding RPR voor een aantal vennootschappen.

23/12/2013

Klein materiaal: betere aftrekregeling

Aankopen van werkmateriaal, klein gereedschap en kantoorbenodigdheden mag u in een keer in de kosten aftrekken tot een bedrag van 250,00 euro.

05/04/2013

Liquidatiebelasting van 10% naar 25%

Hier zijn we weer.. .. Nieuwe begrotingscontrole betekent nieuwe of verhoogde belastingen. Deze keer is de belasting op het saldo bij vereffening van de vennootschap (liquidatiebelasting) het slachtoffer van deze belastingsregering. We lichten hierbij graag, onder alle voorbehoud, de nieuwe maatregel toe.

21/12/2012

BTW volgens het werkelijk beroepsgebruik voor personenwagens en andere goederen

Vanaf 01/01/2013 treden nieuwe regels in werking voor de BTW-aftrek op de aankoop, huur en kosten van personenwagens.

11/12/2012

Het is nooit genoeg: verhoging BTW boetes

De BTW-administratie deelt 2 soorten boetes uit: proportionele boetes en niet-proportionele boetes.

06/12/2012

Nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid

De regering heeft een wet laten goedkeuren (gepubliceerd 11 september 2012) waarin zij de administratie een wapen geeft om in concrete dossiers meer succes te boeken in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid. Het betreft hier een weerlegbaar vermoeden.

31/10/2012

Wijziging BTW-tarief Nederland

Het Nederlandse BTW-tarief van 19 % werd vanaf 01/10/2012 met 2 % verhoogd tot 21 %. Het tarief van 6 % blijft ongewijzigd bestaan.

20/08/2012

Indexatie forfaitaire dagvergoeding

Sinds 01/03/2012 is het bedrag voor de forfaitaire dagvergoeding geindexeerd en bedraagt deze momenteel 18,84 EUR / dag.

24/05/2012

Bericht aan de aannemers: inhoudingsplicht - aansprakelijkheid

In de strijd tegen de koppelbazen en de malafide aannemers, zijn in het verleden reeds meerdere maatregelen genomen, o.a. de verlegging van de BTW-heffing voor werken in onroerende staat en de hoofdelijke aansprakelijkheid van een aannemer voor de sociale en fiscale schulden van een onderaannemer. De programmawet van 29 maart 2012 heeft de regeling inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid uitgebreid en verstrengd.

14/05/2012

Autofiscaliteit: BTW-aftrek volgens werkelijk gebruik

We zijn hier terug met nieuws, heet van de naald, inzake de autofiscaliteit, deze keer inzake BTW.

23/04/2012

AUTOFISCALITEIT: terug mee zijn

Inderdaad, sinds de invoering van de nieuwe regels voor het bepalen van het voordeel van alle aard wegens het gratis beschikken over een bedrijfsvoertuig, sinds 01/01/2012, zijn er reeds vele wijzigingen en aanpassingen gebeurd. Zijn we op weg naar een serie zoals Thuis en Familie?

05/03/2012

Begrotingsmaatregelen

Via onderstaande link kan u de syllabus terugvinden van ons klantenseminarie van 26/01/2012 en 02/02/2012.

29/02/2012

Voordeel alle aard debetstand rekening-courant

De rentevoeten welke worden gebruikt om het voordeel van alle aard (= loon) te berekenen wanneer u gelden van uw vennootschap ter beschikking stelt van uw prive voor 2011 zijn gekend. Dit voordeel van alle aard is van toepassing indien u zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot bent van uw vennootschap.

29/02/2012

WIL U 309 % BELASTING BETALEN op een PRIVATE UITGAVE?

De managementvennootschappen hebben bij onze staatssecretaris voor Fraudebestrijding een nogal kwalijke reputatie, zij zouden fraudegevoelig zijn.

07/12/2011

BTW-plicht voor notaris en gerechtsdeurwaarder

Beste notaris Beste gerechtsdeurwaarder Op basis van de schaarse gegevens welke we via onze vakbronnen vernemen, geven we u hierbij graag, weze het onvolledig, informatie over de invoering van de BTW in uw beroepspraktijk.

05/12/2011

Begrotingsmaatregelen Di Rupo

De regering DI RUPO is er, de begrotingsmaatregelen zijn bepaald. Het is dan ook belangrijk u te informeren over de mogelijke kost voor uw beroep en voor uw bedrijf.

05/12/2011

Afschaffing vermindering energiebesparende investeringen

Beste klant aannemer Zoals bij het einde van de regeling "6 % voor nieuwbouw" krijgt u nu wellicht heel wat vragen van potentiele klanten in verband met de afschaffing van de belastingvermindering op energiebesparende investeringen.

21/10/2011

PENSIOENPLANNEN: een beetje voorzichtigheid geboden

Heeft uw vennootschap een groepsverzekering of overweegt u er een af te sluiten?

18/10/2011

BELASTINGVERHOGINGEN OP KOMST

Uit wat is uitgelekt uit de nota DI RUPO zal de nieuwe regering niet alleen besparen, maar ook nieuwe inkomsten zoeken. Daar een aantal maatregelen vermoedelijk onverwacht zullen worden genomen, willen we u nu al waarschuwen, zonder uiteraard de zekerheid te hebben of de belasting er wel komt en onder welke voorwaarden. Hierbij een eerste op stapel staande, vrij zware maatregel voor sommige vennootschappen.

30/03/2011

Einde van het bankgeheim?

Hoewel we meestal wachten op duidelijke en definitieve wetteksten alvorens u te informeren, wijken we ditmaal af van dit principe. De op stapel staande maatregelen inzake de versoepeling van het bankgeheim, zijn van dermate groot belang dat we niet wachten op de effectieve publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad. Houdt u er dan ook a.u.b. rekening mee dat een en ander nog kan wijzigen.

24/03/2011

6% BTW-tarief renovatie Definitief

Verlaagde BTW-tarief 6% definitief voor woningen ouder dan 5 jaar.

02/12/2010

Verlaagd 6 %-tarief in de bouw op de eerste 50.000,00 euro en op heropbouw na afbraak

We krijgen veel vragen van aannemers, maar ook van klanten, hoe het nu juist zit met de afloop van de verlaagde tarieven in de bouw.

20/09/2010

Nieuwe regeling artsen en tandartsen inzake BTW

Beste klant, We vestigen graag uw aandacht op nieuwe beslissingen welke de fiscale overheid genomen heeft ten aanzien van artsen en tandartsen inzake btw.

20/09/2010

Verlaging Nederlands BTW tarief

In Nederland is er een tijdelijke verlaging van het btw-tarief op verbouwings- of herstellingswerkzaamheden.

22/07/2010

Bedrijvengids Gent

Ook tijdens de verlofperiode is waakzaamheid geboden, de onduidelijke publiciteitsvoorstellen zijn er weer. Deze keer mag u een "Registratiebon" verwachten van "Nieuwe bedrijvengids B.V.B.A. uit Brussel" voor BEDRIJVENGIDS - GENT.

15/07/2010

Aftrekbaarheid kosten verkoop nieuw gebouw

De btw-administratie wil de btw op kosten welke u maakt om een nieuw gebouw met de onderliggende grond te verkopen slechts gedeeltelijk voor aftrek aanvaarden.

04/05/2010

Sabam en billijke vergoeding

Sabam en Simim versturen volop mailings naar bedrijven om hun te verzoeken vergoedingen te betalen. Sabam vraagt een vergoeding voor de componist of auteur wiens werk men speelt. Simim rekent een vergoeding aan voor de uitvoerders van deze muziek. (De muzikant en producer) Ingevolge een akkoord tussen beide verenigingen, kan de aangifte voor beide vergoedingen in een document.

03/05/2010

Periodieke onderzoeksplicht in het kader van het bodemsaneringdecreet van 1995

Milieuzorg, waaronder het netjes houden van de bodem, zijn vandaag hot-items. Omdat voorkomen veel beter (en goedkoper) is dan genezen, zijn vele bedrijven onderworpen aan de periodieke onderzoeksplicht.

09/12/2009

Recente wijzigingen inzake BTW

In het kader van de opmaak van de begroting 2010-2011 kondigde de regering recentelijk een aantal nieuwe fiscale maatregelen aan, zoals o.a. een verlaging van het BTW-tarief in de horecasector van 21% naar 12% en de verlenging van de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% in de bouwsector. Tevens is vanaf 1 januari 2010 het zogenaamde BTW-pakket van toepassing waarbij er vooral inzake BTW op dienstverleningen belangrijke wijzigingen plaatsvinden.

15/09/2009

Ook de fiscus zet aan tot fietsen

In een recentelijk goedgekeurd wetsontwerp zijn 4 maatregelen opgenomen die het fietsgebruik van en naar het werk moeten aanmoedigen. Er werd daarbij zowel aan de werkgever als aan de werknemer gedacht.

31/08/2009

Kosten van een huwelijksfeest: Aftrekbare beroepskost of niet?

Stel u bent zelfstandige, beoefenaar van vrij beroep of bedrijfsleider en uw zoon of dochter trouwt. Ongetwijfeld zal u op de receptie of het avondfeest ook puur zakelijke relaties (klanten, leveranciers of personeel) uitnodigen. Vormen deze kosten dan een aftrekbare beroepskost?

31/07/2009

Vrije beroepen in KBO vanaf 1 juli 2009

Vanaf 1 juli 2009 krijgen alle vrije beroepen een eigen ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vroeger waren enkel vrije beroepen met personeel, btw-plicht of met een vennootschap in de KBO geintegreerd.

25/05/2009

Wijziging van de procedure inzake de teruggave van uw BTW-tegoeden

In het kader van het project SEPA (Single Euro Payment Area) en met de bedoeling de administratieve procedures te vereenvoudigen, zal de procedure inzake de teruggave van het creditsaldo van uw BTW rekening courant worden gewijzigd.

24/04/2009

Drie maand uitstel voor bedrijfsvoorheffing

Onlangs werd het voorstel goedgekeurd waardoor bedrijven en zelfstandigen de betaling van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van werknemers en bedrijfsleiders tijdelijk kunnen uitstellen.

20/03/2009

Verlenging aanslag-, controle- en bewaartermijnen

Onlangs werden de termijnen waarbinnen de fiscus een aanslag kan vestigen of kan overgaan tot controle verlengd. Ook de periode gedurende dewelke de belastingplichtige zijn boekhoudstukken dient te bewaren werd aangepast. Wat houdt dit nu concreet in?

06/03/2009

Notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal)

Sinds aanslagjaar 2007 kunnen de Belgische vennootschappen genieten van de notionele interestaftrek. Onlangs werd het tarief van deze fiscale gunstmaatregel opgetrokken.

20/02/2009

Maandelijkse teruggave BTW-tegoeden

In het kader van het economisch herstelplan dat de regering heeft uitgewerk, is ook gedacht aan de kaspositie van de BTW-plichtigen. Het systeem van de maandelijkse teruggaaf werd dan ook uitgebreid.

20/02/2009

Afbraak en heropbouw van woningen aan 6% BTW

Sinds kort is de verschuldigde BTW op afbraak en heropbouw van woningen "tijdelijk" verlaagd naar 6%

20/02/2009

6% BTW op 50 000,00 EUR nieuwbouwwerken

Over een totale gecumuleerde maatstaf van heffing van 50.000,00 EUR wordt slechts 6% BTW aangerekend. Het voordeel voor een bouwheer of koper van een nieuwe woning is dus 7.500,00 EUR (50.000,00 EUR x (21%-6%)).

19/02/2009

Inhouding en hoofdelijke aansprakelijkheid bij betalingen aan aannemers

Elke opdrachtgever (particulieren uitgezonderd) die een betaling verricht aan een aannemer en/of onderaannemer is verplicht 35% van de factuur in te houden en door te storten aan de RSZ, indien de aannemer en/of onderaannemer sociale schulden heeft. Elke opdrachtgever (particulieren uitgezonderd) die een betaling verricht aan een aannemer en/of onderaannemer is verplicht 15% van de factuur in te houden en door te storten aan de ONTVANGER DER BELASTINGEN, indien de aannemer en/of onderaannemer fiscale schulden heeft.

16/01/2009

Kledijkosten: een aftrekbare beroepskost of niet?

In principe zijn kosten voor kledij niet aftrekbaar. Evenwel zijn hierop een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen dienen echter strikt toegepast te worden, want de fiscale sanctie kan aanzienlijk zijn.

01/01/2009

Onze beste wensen voor 2009

Zoals elk jaar, sinds onze kleutertijd, zeggen we onze nieuwjaarsbrief op, waarin we alle goede voornemens elk jaar opnieuw hernemen. Onze nieuwjaarsbrief maakt (gelukkig maar) nooit een jaaroverzicht van het voorbije jaar, dit laten we aan de media en geldt alleen voor de anderen.

24/11/2008

Vermijd nalatigheidsinteresten inzake sociale zekerheid.

Elk jaareinde vergeten zelfstandigen hun sociale zekerheid tijdig te betalen, met een nalatigheidsinterest van 10% tot gevolg. Deze fikse verhoging kan vermeden worden.

10/09/2008

Herfstseminarie: "Snuisteren in de balans"

Sinds kort kan iedereen, uw concurrent, uw leverancier, uw klant, uw buur, uw financiele toestand bekijken, gratis. Even op internet surfen naar de site van de Nationale Bank (www.nbb.be), daar balanscentrale aanklikken en op jaarrekeningen raadplegen klikken. Big Brother in onze zaak.

23/07/2008

Risico's en verplichtingen bij bouw- en verbouwingswerken

Indien men werkzaamheden aan gebouwen laat uitvoeren door een aannemer kan men aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale en sociale schulden van deze aannemer. De regeling hieromtrent werd onlangs gewijzigd.

14/06/2008

Keer belasting vrij een bonus uit aan uw gemotiveerde werknemers! (vervolg)

Werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2008 een nieuw middel in handel om hun werknemers op een goedkope manier te belonen, genaamd de niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen (loonbonus). Dit nieuwe regime stelt evenwel een aantal voorwaarden voorop.

22/05/2008

Belastingvrije loonbonus

Met ingang vanaf 1 januari 2008 is een nieuw fiscaal vriendelijk stelsel van bonussen, genaamd de niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen, in werking getreden. Dankzij deze nieuwe regeling kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan hun werknemers een bonus uitkeren, zonder dat de werknemers hierop enige personenbelasting of sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd zijn. Ook de werkgever pikt een graantje mee.

29/04/2008

Aftrek autokosten in functie van de CO2-uitstoot (vervolg)

Autokosten zijn in de vennootschapsbelasting niet langer steeds voor 75% aftrekbaar. Het percentage van de aftrekbaarheid hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen. Gezien de wetgever voorzag in een overgangsmaatregel, is de impact van deze nieuwe regeling voor veel vennootschappen pas vanaf 1 april 2008 echt voelbaar. Tijd dus voor een blik op de praktische gevolgen van deze maatregel.

15/04/2008

Aftrek autokosten in functie van de CO2-uitstoot

Tot voor kort waren de autokosten in de vennootschapsbelasting voor 75% aftrekbaar. Sinds vorig jaar geldt evenwel een nieuwe regeling die stelt dat de aftrekbaarheid van deze kosten afhangt van de CO2-uitstoot van de wagen.

08/03/2007

Kan uw huurder de huur opzeggen zonder opzegtermijn?

Goed en slecht nieuws, vanaf 01 januari 2007 is de registratie van huurovereenkomsten voor woningen volledig gratis, maar nog steeds zoals voorheen wettelijk verplicht. Deze verplichting rust voortaan uitsluitend op de verhuurder. Indien het huurcontract niet is geregistreerd, mag de huurder de huur opzeggen en de woning verlaten zonder opzegtermijn te respecteren.

04/12/2006

DE MUYNCK & PARTNERS neemt participatie in DLV-ACCOUNTANTS

Samen met 7 accountantskantoren, met 13 vestigingen tussen Oostende en Bree, hebben we een nieuw accountantskantoor opgericht speciaal gericht op de agrarische sector. Jonge agrarische bedrijven geloven weer in de toekomst, maar hebben af te rekenen met geheel eigen en speciale wetgeving, niet alleen wat betreft milieu maar ook inzake fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht.

16/10/2006

Jongens en hun speelgoed

Mannen onderscheiden zich van jongens door de prijs van hun speelgoed wordt wel eens gezegd. Dikwijls wordt ons door (vooral mannelijke) klanten gevraagd of het voortijdig (na 4 a 5 jaar) vervangen van hun personenwagen fiscaal interessant is, zij hopen daarbij steevast op een positief antwoord. Helaas

29/09/2006

HELP, Ik val in een hogere "schijf "(vervolg)

Het laagste tarief in de personenbelasting is 25 %, nog te verhogen met opcentiemen. In principe geldt dit tarief vanaf de eerste euro tot een inkomen van 7.290,00 euro. Het is echter sociaal niet verantwoord om de zeer lage inkomsten reeds te belasten aan een tarief van 25 %. Ook dient een correctie te gebeuren wanneer men kinderen ten laste heeft, een handicap, enz. Hoe gebeurt deze sociale correctie?

08/09/2006

De winwinlening

Wanneer een geldschieter, vriend, familielid, derde (maar niet de echtgenoot of partner) aan een jong startende onderneming een lening toestaat kan deze geldschieter gedurende 8 jaar jaarlijks 2,5% van het geleende bedrag fiscaal aftrekken. Voor ouders die bijvoorbeeld een kind met een startend bedrijf sowieso willen helpen een goed initiatief.

22/08/2006

Hoeveel intrest mag u van de rechter aanrekenen aan een slechte betaler

In een wet van 2 augustus 2002 werden nieuwe bepalingen opgenomen om iets te doen tegen wanbetalers en de leveranciers beter te beschermen. Daarin werd ook bepaald hoeveel intrest mag worden aangerekend op achterstallige facturen.

04/08/2006

HELP, Ik val in een hogere "schijf"

Veel zelfstandigen vrezen dat, wanneer zij meer winst maken, zij in hogere belastingschijven worden belast, zelfs over hun volledige inkomen. Lees meer over de zogenaamde inkomensschijven.

24/07/2006

Rechtspraak sprokkels

U hoort wel eens verhalen over de heldhaftige strijd om kosten fiscaal aftrekbaar te maken. Dikwijls moet je deze nemen met een korreltje zout, maar indien het werkelijk kosten gedaan om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden betreft, kunt u de strijd winnen, al moet u soms uw gelijk voor de rechtbank halen.

07/07/2006

Nieuwe wet op de "schijnzelfstandigheid"

Na jaren van onzekerheid komt er eindelijk een wet die het begrip "loontrekkende" en het begrip "zelfstandige" duidelijk zal omschrijven.

17/05/2006

Oorlog aan de vage factuuromschrijving.

de btw-aftrek wordt geweigerd van facturen met vage omschrijving van goederen en/of geleverde diensten.

28/04/2006

Toepassing: beperkte aansprakelijkheid

De rsz-administratie heeft aangekondigd dat zij de (nog goed te keuren wet) over de beperking van de beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders zal toepassen.

15/04/2006

Beperkte aansprakelijkheid minder beperkt

Door een nieuwe wet wordt de aansprakelijkheids- beperking doorbroken in minstens twee fiscale zaken.