Gebruiksvoorwaarden

Domeinnamen

Volgende domeinnamen kunnen naar deze website linken, en worden hierna als 'De Muynck en Partners.be' aangeduid: demuynckenpartners.be, demuynck-partners.be, fiskaalkantoordemuynck.com.

Merken en handelsnamen die op de De Muynck en Partners.be website voorkomen

Tenzij anders aangeduid, zijn alle benamingen, logo's en andere tekens die in de De Muynck en Partners.be website voorkomen merken en/of handelsnamen die behoren tot De Muynck en Partners, en aldus wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan is verboden zonder de schriftelijke toelating van De Muynck en Partners.

Auteursrecht alsmede recht van de producent van een databank

Deze site, alsmede alle bestanddelen ervan zoals de teksten de lay-out, de schema's, de foto's enzovoort, zijn zowel een werk dat door het auteursrecht is beschermd, als een databank waarop De Muynck en Partners auteursrechten alsmede rechten van de producent van de databank bezit. Elke vorm van exploitatie ervan, zoals kopiëren, wijzigen, vertalen enzovoort, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is verboden zonder de schriftelijke toelating van De Muynck en Partners.

Aansprakelijkheid omtrent de inhoud van de De Muynck en Partners.be website

De Muynck en Partners heeft deze site met de grootste zorg opgericht en ontworpen. Ze kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuiste informatie. De Muynck en Partners kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving. De Muynck en Partners stelt alles in het werk om de domeinen die aan De Muynck en Partners.be verbonden zijn te vrijwaren van virussen en spam.

Verwijzingen

De website van De Muynck en Partners bevat links naar andere websites. De Muynck en Partners kan in geen geval aansprakelijk zijn voor de informatie op andere websites.

Aanvullende voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door De Muynck en Partners steeds gewijzigd en/of vervolledigd worden zonder voorafgaandelijk kennisgeving.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Engagement tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie beschermen, is belangrijk voor De Muynck en Partners en voor de manier waarop onze onderneming zaken doet overeenkomstig de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging en veiligheid van gegeven. We hopen dat het hier geschetste beleid u een beter beeld zal geven van de soort informatie die De Muynck en Partners kan verzamelen, van de manier waarop De Muynck en Partners ze gebruikt en beveiligt, en van de bedrijven waarmee ze eventueel wordt gedeeld.

Persoonlijke informatie

Via haar websites verzamelt De Muynck en Partners slechts die persoonlijk identificeerbare informatie over u; zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres ("persoonlijke informatie"), die u zelf bezorgt (b.v. door registratie, enquête). Heeft u er bezwaar tegen dat we persoonlijke informatie over u zouden verzamelen, dan hoeft u ons deze informatie niet te bezorgen. Bezorgt u ons uw persoonlijke informatie, dan gebruiken we deze meestal om uw vragen te beantwoorden, uw opdracht uit te voeren en onze samenwerking met u te ondersteunen.En om onze klantenrelatie met u te ondersteunen:
Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie opslaan en verwerken en ze met onze filialen delen om uw bedrijfsbehoeften beter te begrijpen en om na te gaan hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Wij (of een derde met wie wij een contract hebben afgesloten) kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen i.v.m. een De Muynck en Partners-aanbod, om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen, of om online enquêtes te voeren om de behoeften en profielen van onze klanten beter te leren kennen. Wenst u dat uw persoonlijke informatie niet wordt gebruikt om onze klantenrelatie te ondersteunen (vooral voor direct-marketing of marktonderzoek), dan respecteren we dit. Wij zullen u tijdig inlichten indien wij uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen, verhuren of op enige andere wijze verhandelen zodat wij steeds uw wensen zullen kunnen respecteren indien U zich hiertegen dan wenst te verzetten.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie

Wanneer u onze websites raadpleegt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (b.v. het gebruikte type Internet browser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina's). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken en dat we ze delen met onze filialen om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren.

"Cookies" - Informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst

Wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie in de vorm van een "Cookie" op uw computer plaatsen; zo kunnen we u bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies kunnen ons op heel wat manieren helpen. Zo kunnen ze ons b.v. in staat stellen een website aan te passen zodat ze beter op uw behoeften is afgestemd, of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet invoeren. Wenst u niet herkend te worden, dan moet u uw Internet browser zo instellen dat Cookies meteen van de vaste schijf van uw computer worden verwijderd, dat Cookies worden geblokkeerd, of dat er een waarschuwing wordt gegenereerd voordat een Cookie wordt opgeslagen.

Kinderen

Kinderen mogen geen persoonlijke informatie doorgeven aan websites van De Muynck en Partners zonder de toestemming van een ouder of voogd. De Muynck en Partners spoort alle ouders of voogden aan hun kinderen te leren hoe ze veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van hun persoonlijke informatie wanneer ze op het Internet surfen. De Muynck en Partners zal niet bewust gebruik maken van persoonlijke informatie die werd verzameld via kinderen - ongeacht het doel, inclusief bekendmaking aan derden.

Veiligheid

De Muynck en Partners neemt de nodige voorzorgen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en streeft ernaar ze accuraat bij te houden. We beschermen uw persoonlijke informatie zorgvuldig tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, niet-toegelaten toegang of niet-toegelaten bekendmaking.

Links naar andere websites

De website van De Muynck en Partners bevat links naar andere websites. De Muynck en Partners is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van andere websites.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van De Muynck en Partners inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (b.v. om uw persoonlijke informatie te bekijken en bij te werken), dan kunt u ons contacteren.