ZOMERAKKOORD Nieuwsbrief 3

6/10/2017

Zoals in onze 1ste nieuwsbrief vermeld, lekken de details over deze toch wel fundamentele belastinghervorming maar mondjesmaat uit. 

 

Naargelang de regering de maatregelen meer concreet invult, actualiseren we de in onze vorige nieuwsbrieven weergegeven informatie en delen u de wijzigingen mee.

 

Wijziging - Nieuwsbrief nr. 2 - Kapitaalvermindering

 

Wat weten we ondertussen meer?

1)    Het kapitaal, gestort in 2013 via een notariële akte en na betaling van 10 % roerende voorheffing, welke u na een termijn van 4 jaar belastingvrij kan verminderen of volledig kan worden teruggenomen, kan ook in de toekomst belastingvrij verminderd of teruggenomen worden, mits het respecteren van de termijn van 4 jaar. (Artikel  537wib)

 

2)    U kan niet kiezen welk kapitaal, het oorspronkelijke bij oprichting of het in 2013/2014 geïncorporeerd kapitaal, u wil verminderen.  Elke kapitaalvermindering wordt eerst aangerekend op  geïncorporeerd kapitaal van 2013/2014.

 

3)    Indien u EN het oorspronkelijk kapitaal EN het geïncorporeerd kapitaal wil verminderen, zal op de vermindering van het oorspronkelijk kapitaal pro-rata roerende voorheffing moeten worden betaald.

 

 

Nieuw - INVESTERINGEN EN NOTIONELE INTRESTAFTREK

 

 

 

Notionele intrestaftrek  (Aftrek risicokapitaal)

Tot heden mocht u een fictieve intrest (0,737 % voor KMO, 0,237 % voor niet-KMO) aftrekken van uw eigen vermogen, elk jaar opnieuw, zij het met een variabel tarief naar gelang de gemiddelde rentevoet van de lineaire obligaties op 10 jaar.

 

Voorbeeld

Een vennootschap met een eigen vermogen (kapitaal en alle winsten welke in de vennootschap zijn gebleven) van 100.000,00; mag elk jaar 0,737 % niet bestaande intrestkost toch fiscaal aftrekken.

 

Vanaf 2018

Er wordt enkel nog notionele intrest afgetrokken voor de aangroei van het eigen vermogen en dan nog gespreid over 5 jaar. Het tarief stijgt wel, wegens stijgende rentevoeten tot 1,246 % voor KMO en 0,746 % voor niet-KMO vennootschappen.

 

Voorbeeld

Het eigen vermogen groeit in 2018 van 100.000,00 naar 110.000,00. Er zal slechts 1,246 % fictieve kost worden afgetrokken op 10.000,00 x 20 % of op 2.000,00 en dit gedurende 5 jaar.

Huidig systeem: 110.000,00 * 1,246 % = 1.370,60 per jaar of op 5 jaar 6.853,00 belastingvrije winst.

Zomerakkoord:  10.000,00 * 20 % * 1,246 % = 24,92 * 5 jaar =  124,60 belastingvrije winst.

 

BESLUIT 

De notionele intrest wordt een wellicht verwaarloosbare belastingvermindering.

 

 

Investeringen

 

Tot heden

Een goed jaar is meestal een stimulans om geplande investeringen uit te voeren.

Dikwijls wordt gewacht tot het einde van het jaar. Een machine aankopen op de laatste dag van het jaar geeft recht op een fiscale afschrijving van 20 % die u desgewenst nog kon verdubbelen via degressieve afschrijving tot 40 %.

 

Voorbeeld

Aankoop kraan 100.000,00.

Op 22 december 2017 kan je degressief voor 40.000,00 in kosten brengen in 2017. Met de uitgespaarde belasting kan je al ongeveer 20 % van de machine betalen.

 

Vanaf 2018 

De investeringen kunnen niet meer degressief worden afgeschreven en moeten bovendien pro-rata de aankoopdatum beperkt worden.

 

Voorbeeld

Onze kraan aangekocht op 22 december 2018 heeft een afschrijving van:

100.000,00 * 20 % * 10/365 = 547,94.

 

BESLUIT

Investeren op het einde van het boekjaar, om afhankelijk van de winst van het jaar, belasting te besparen, lukt niet meer.

 

 

Investeringsaftrek

Behalve afschrijvingen, kan men ook een investeringsaftrek toepassen.

Enkel voor KMO-vennootschappen en EENMANSZAKEN wordt deze investeringsaftrek

gedurende 2 jaar verhoogd tot 20 %.

 

Voorbeeld

In 2018 of 2019 kunnen we op onze kraan van 100.000,00 een extra aftrek doen van

20.000,00 waarop we dan afgerond 25 % belasting sparen. Dit betekent een extra netto-besparing van 5 % op de aankoopprijs van de investering.

 

 

ACTIE

U mag nooit investeren omwille van fiscale redenen, steeds om bedrijfseconomische redenen, een investering moet zichzelf immers terugverdienen.

 

Indien u investeringen plant, moeten beslissingen worden genomen.

 

Investeer ik nog dit jaar, zodat ik maximaal kan genieten van een volledige jaarafschrijving en van degressieve afschrijvingen? Bovendien bespaar ik belastingen aan een tarief tussen 25 en 34 %.

 

OF

 

Investeer ik volgend jaar, met verlies van een volledige afschrijving (tenzij aankoop op 1 januari), geen mogelijkheid om degressief af te schrijven en een besparing tussen 20,40 en 29,56 %, maar anderzijds met de verhoogde investeringsaftrek die mij 5 % extra besparing oplevert?

 

Dit is geen gemakkelijke beslissing. Het is dan ook belangrijk de rekenoefening grondig te maken, zeker voor belangrijke investeringen.

 

Onze adviseurs Dorine, Koen, Wim en Jordy zijn graag tot uw dienst om u bij deze oefening te helpen. Geef maar een seintje.

 

Tot de volgende nieuwsbrief.

 

Wij besteden de grootste zorg aan de teksten die wij publiek maken. Niettegenstaande dat kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en de volledigheid van de teksten die al naargelang het geval ook een opinie kunnen inhouden. Voor gepersonaliseerd advies kunt u met ons (kantoor) contact nemen.